Στοιχεία Εταιρίας

ΑΦΜ: 997823482
ΔΟΥ: Α' Πατρών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρήγα Φεραίου 10, Πάτρα, 26223
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610 240880
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
E-MAIL:

Προφίλ Εταιρίας

Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί